Professionals i cuidadors

La solució i els robots de SOM Care s'utilitzen en…

Habitatges tutelats

Residències i hospitals

Teleassistència avançada

Serveis d’atenció a domicili

Centres de dia

Centres de gent gran

Donar suport al personal que es dedica a l'atenció a les persones i poder ser més eficients a la seva tasca

Facilitar les comunicacions en remot per optimitzar el temps i millorar la comunicació amb els usuaris

Accedir a informació rellevant per desenvolupar la seva labor amb màximes garanties

Seguiment de l'historial de l'usuari per prendre decisions amb dades

Rebent alertes per poder actuar ràpidament

Rebre avisos per poder actuar de manera preventiva

Beneficiaris i casos d'ús

Professionals de la salut

  • Comunicar-se amb la persona atesa a través del robot en qualsevol moment i fàcilment.
  • Seguiment personalitzat de l’estat físic i emocional adaptat a les necessitats de cada pacient.
  • Conèixer de manera preventiva com se sent la persona i poder actuar proactivament.

Beneficiaris i casos d'ús

Cuidadors professionals

  • Accedir a l’historial d’actuacions actualitzat de la persona atesa en qualsevol moment.
  • Rebre notificacions sobre canvis en la planificació de les tasques assignades.
  • Delegar tasques de seguiment al robot i poder dedicar més temps a les persones que requereixen més atenció.

Beneficiaris i casos d'ús

Familiars

  • Rebre avisos si la persona necessita ajuda en un moment donat.
  • Estar informat sobre l’estat de salut de la persona.
  • Guanyar tranquil·litat i benestar.