Persones amb dependència

La solució i els robots de SOM Care s'utilitzen en…

Serveis d’atenció a domicili

Teleassistència avançada

Centres sociosanitaris

Serveis de prevenció de la dependència

Potenciar l´autonomia de les persones amb dependència

Donar indicacions per fer certes activitats

Recordatoris del dia a dia

Ajuda a l'adherència a la medicació

Facilitar les interaccions socials i la inclusió social

Exercicis per estimular les habilitats cognitives

Seguiment d'exercicis físics

Beneficiaris i casos d'ús

Professionals de la salut

  • Comunicar-se amb la persona atesa a través del robot en qualsevol moment i fàcilment.
  • Seguiment personalitzat de l’estat físic i emocional adaptat a les necessitats de cada pacient.
  • Conèixer de manera preventiva com se sent la persona i poder actuar proactivament.

Beneficiaris i casos d'ús

Cuidadors professionals

  • Accedir a l’historial d’actuacions actualitzat de la persona atesa en qualsevol moment.
  • Rebre notificacions sobre canvis en la planificació de les tasques assignades.
  • Delegar tasques de seguiment al robot i poder dedicar més temps a les persones que requereixen més atenció.

Beneficiaris i casos d'ús

Familiars

  • Rebre avisos si la persona necessita ajuda en un moment donat.
  • Estar informat sobre l’estat de salut de la persona.
  • Guanyar tranquil·litat i benestar.