Gent gran

La solució i els robots de SOM Care s'utilitzen en…

Habitatges tutelats

Residències i hospitals

Teleassistència avançada

Serveis d’atenció a domicili

Centres de dia

Centres de gent gran

Per facilitar el dia a dia de la gent gran i dels cuidadors i professionals que els atenen

Recordatoris de medicació

Planificar i recordar cites mèdiques, esdeveniments socials, etc.

Exercicis per estimular les habilitats cognitives com ara la memòria i l'atenció

Seguiment d'exercicis físics

Interactuar amb altres persones com a familiars, veïns, grups d'interès, etc.

Rebre ajuda a través del robot sigui en situacions d'alt risc o per demanar informació general

Recordatoris sobre hàbits saludables: alimentació, exercici, descans, higiene

Beneficiaris i casos d'ús

Professionals de la salut

  • Comunicar-se amb la persona atesa a través del robot en qualsevol moment i fàcilment.
  • Seguiment personalitzat de l’estat físic i emocional adaptat a les necessitats de cada pacient.
  • Conèixer de manera preventiva com se sent la persona i poder actuar proactivament.

Beneficiaris i casos d'ús

Cuidadors professionals

  • Accedir a l’historial d’actuacions actualitzat de la persona atesa en qualsevol moment.
  • Rebre notificacions sobre canvis en la planificació de les tasques assignades.
  • Delegar tasques de seguiment al robot i poder dedicar més temps a les persones que requereixen més atenció.

Beneficiaris i casos d'ús

Familiars

  • Rebre avisos si la persona necessita ajuda en un moment donat.
  • Estar informat sobre l’estat de salut de la persona.
  • Guanyar tranquil·litat i benestar.