Amb qui treballem

Serveis socials per a persones en situació de dependència

PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

 • Servei d’atenció a domicili
 • Teleassistència avançada
 • Centres sociosanitaris
 • Serveis de prevenció de la dependència

Com a proveïdor de mitjans personals i tècnics per donar suport als familiars en la cura de la gent gran en l'àmbit de la família i la llar

PERSONES GRANS

 • Servei d’atenció a domicili
 • Teleassistència avançada
 • Centres de dia
 • Residències i hospitals
 • Habitatges tutelats
 • Casals de gent gran

Com a impulsor de projectes de transformació social que busquin millorar la qualitat de vida dels ciutadans

INNOVACIÓ SOCIAL

 • Prevenir la fragilitat
 • Canviar la solitud no desitjada
 • Bretxa digital
 • Inclusió social i reducció de les desigualtats
 • Envelliment actiu

Suport als professionals i cuidadors

PROFESSIONALS I CUIDADORS

 • Professionals de la salut i serveis socials
 • Personal tècnic SAD
 • Cuidadors professionals
 • Cuidadors no professionals i entorn familiar

Foment de la investigació disruptiva amb solucions de robòtica

INVESTIGACIÓ

 • Universitats
 • Centres de recerca

Aplicació de solucions digitals que impactin positivament en el desenvolupament de les habilitats dels alumnes

EDUCACIÓ

 • Col·legis i instituts
 • Universitats